Zobacz Naszą stronę główną

Kompleksowa rehabilitacja
Usprawnianie i edukacja
Prowadzona terapia zakłada powrót do pełnej sprawności sprzed kontuzji oraz edukację pacjenta, dzięki której może on skutecznie zapobiegać kolejnym incydentom w przyszłości. Globalne spojrzenie na ewolucję ćwiczącego oraz otwarta i wolna dyskusja pomiędzy obiema stronami pozwalają ukierunkować terapie na wszystkie sfery życia pacjenta.

Precyzyjna diagnostyka
Badanie i prognoza
Trafna diagnoza jest jednym z najważniejszych czynników w procesie rehabilitacji. Pozwala na szybkie zaplanowanie programu usprawniania, prognozy terminowej oraz ewentualnej przerwy od treningów lub ich ograniczeniu. Dzięki doświadczeniu oraz wnikliwej ocenie pacjenta, poprzez starannie przeprowadzony wywiad oraz badanie fizjoterapeutyczne, bezpośrednie źródło dolegliwości zostaje ustalone bezwłocznie i precyzyjnie.

Najszybszy powrót do zdrowia
Zadowolenie i bezpieczeństwo
Jednym z kluczowych czynników efektywności terapii jest znajomość specyfiki programu usprawniania oraz oczekiwań zawodników wyczynowo uprawiających sport. Starannie dobrany indywidualny program ćwiczeń i stała kontrola postępów pacjenta podczas prowadzonych sesji pozwalają na maksymalne skrócenie czasu powrotu do pełnej sprawności.

Najnowsze metody leczenia
Profesjonalizm i doświadczenie
Usprawnianie prowadzone jest przy użyciu najnowszych terapii oraz technik fizjoterapeutycznych, które wraz z profesjonalnym wyposażeniem gabinetu zapewniają rehabilitację według najwyższych standardów. Wykorzystywane metody nie ograniczają mobilności pacjenta pozwalając jednocześnie na zachowanie aktywności zawodowej oraz swobody ruchowej.