Zespół zatoki stępu (STS)


  Zespół zatoki stępu: Anatomia Na podstawie budowy anatomicznej stopy możemy wyróżnić przynajmniej dwa stawy skokowe. Staw skokowo-goleniowy, zwany stawem skokowym górnym, w którego skład wchodzą: ...Czytaj więcej

Kontuzja kolana - zmora piłkarzy.


Jak zapobiec urazom stawu kolanowego? Kontuzja stawu kolanowego i stopy należy do najczęstszych urazów wśród zawodników piłki nożnej. Za główną przyczynę urazów uważa się specyfikę ...Czytaj więcej

Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego - diagnostyka


Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego Diagnostyka Za uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego przemawia przede wszystkim duży obrzęk pojawiający się po upływie 4-12h od incydentu. Ponadto urazowi towarzyszy charakterystyczny ...Czytaj więcej

Anatomia stawu kolanowego - układ więzadłowy i mięśniowy


   Anatomia stawu kolanowego - układ więzadłowy Więzadła stawu kolanowego dzielimy na więzadła zewnętrzne i wewnętrzne. Do więzadeł zewnętrznych stawu kolanowego zaliczamy: więzadło rzepki, troczki ...Czytaj więcej

Anatomia stawu kolanowego - układ kostny


Anatomia stawu kolanowego Staw kolanowy jest złożonym, zawiasowo-obrotowym stawem, utworzonym z trzech kości (kość udowa, kość piszczelowa i rzepka). Główkę stawową stanowią dwa kłykcie kości ...Czytaj więcej

Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

Jacek Suchanowski Staw kolanowy

Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
Intensywna rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego jest nieodzownym czynnikiem powrotu do uprawiania sportu. U sportowców szczególny nacisk kładzie się na uzyskanie pełnej kontroli mięśniowej i propriorecepcji oraz wczesne wdrażanie charakterystycznych czynności ruchowych z danej dyscypliny sportowej w celu przełamania bariery psychicznej.

Metodyka usprawniania sportowców po urazie dostosowana jest do danej dyscypliny sportowej i prowadzona jest indywidualnie. Na podstawie obserwacji kondycji fizycznej oraz czasu po urazie dobierana jest intensywność oraz tempo usprawniania. Program rehabilitacji można podzielić na 5 etapów: …Czytaj więcej


Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL)

Jacek Suchanowski Staw kolanowy

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL) przedniego przy użyciu złożonych na pół ścięgien mięśnia półbłoniastego i smukłego, techniką poprzecznego ryglowania cross-pin fixation dobrze sprawdza się u sportowców

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL)

Fig.1. Przeszczep do naprawy wiązadeł krzyżowych ze ścięgien zginaczy kolan
[http://www.arthros.pl/pl/wiezadla-krzyzowe.html]

Przemawia za tym przede wszystkim materiał do przeszczepu, który jest najwytrzymalszym spośród najczęściej stosowanych tkanek. Siła potrzebna do zerwania tego przeszczepu jest wyższa od siły
potrzebnej do rozerwania prawidłowego więzadła krzyżowego przedniego …Czytaj więcej


Budowa i biomechanika więzadła krzyżowego przedniego (ACL)

Jacek Suchanowski Staw kolanowy

BIOMECHANIKA WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO

Więzadło krzyżowe przednie składa się z trzech pęczków [Fig.1]: pionowo ułożonego pęczka tylno-bocznego (PL), pęczka pośredniego (IM) oraz najdłuższego pęczka przednio-przyśrodkowego (AM).

biomechanika więzadła krzyżowego przedniego

Fig.1. Pęczki więzadła krzyżowego przedniego.
[http://www.upmc.com/MediaRelations/factsheets/Documents/AnatomyACLRevisited.pdf]

Więzadła krzyżowe pełnią następujące funkcje:

  • Bierna stabilizacja stawu kolanowego

Więzadła stabilizują staw w trzech płaszczyznach: czołowej, strzałkowej i poprzecznej. …Czytaj więcej


« Wstecz  1 2