Zespół zatoki stępu (STS)


  Zespół zatoki stępu: Anatomia Na podstawie budowy anatomicznej stopy możemy wyróżnić przynajmniej dwa stawy skokowe. Staw skokowo-goleniowy, zwany stawem skokowym górnym, w którego skład wchodzą: ...Czytaj więcej

Kontuzja kolana - zmora piłkarzy.


Jak zapobiec urazom stawu kolanowego? Kontuzja stawu kolanowego i stopy należy do najczęstszych urazów wśród zawodników piłki nożnej. Za główną przyczynę urazów uważa się specyfikę ...Czytaj więcej

Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego - diagnostyka


Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego Diagnostyka Za uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego przemawia przede wszystkim duży obrzęk pojawiający się po upływie 4-12h od incydentu. Ponadto urazowi towarzyszy charakterystyczny ...Czytaj więcej

Anatomia stawu kolanowego - układ więzadłowy i mięśniowy


   Anatomia stawu kolanowego - układ więzadłowy Więzadła stawu kolanowego dzielimy na więzadła zewnętrzne i wewnętrzne. Do więzadeł zewnętrznych stawu kolanowego zaliczamy: więzadło rzepki, troczki ...Czytaj więcej

Anatomia stawu kolanowego - układ kostny


Anatomia stawu kolanowego Staw kolanowy jest złożonym, zawiasowo-obrotowym stawem, utworzonym z trzech kości (kość udowa, kość piszczelowa i rzepka). Główkę stawową stanowią dwa kłykcie kości ...Czytaj więcej

Łokieć golfisty – definicja i leczenie

Jacek Suchanowski Staw łokciowy

Łokieć golfisty

Łokieć golfisty to zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Choroba ta obejmuje ścięgno wspólne mięśni zginających nadgarstek, a maksymalna tkliwość odczuwalna jest w miejscu rozpoczęcia się dwóch mięśni: nawrotnego obłego i zginacza łokciowego nadgarstka. …Czytaj więcej


Łokieć tenisisty – definicja i leczenie

Jacek Suchanowski Staw łokciowy

Łokieć tenisisty

Schorzenie zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej oraz przyczepu prostowników nadgarstka nazywane jest łokciem tenisisty. Kontuzja ta  spowodowana jest przeciążeniem mięśni prostowników stawu nadgarstkowego i palców. Łokieć tenisisty dotyczy zazwyczaj osób w przedziale wiekowym od 30 do 65 lat, przeważnie z dobrze rozwiniętym układem mięśniowym (często powiązane z wykonywanym zawodem: elektrycy, ślusarze, sekretarki, czy stomatolodzy). Mikrourazy powstają najczęściej przez zbyt szybkie, powtarzające się, ruchy nadgarstka i przedramienia. …Czytaj więcej