Łokieć golfisty – definicja i leczenie

Jacek Suchanowski Staw łokciowy

Łokieć golfisty

Łokieć golfisty to zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Choroba ta obejmuje ścięgno wspólne mięśni zginających nadgarstek, a maksymalna tkliwość odczuwalna jest w miejscu rozpoczęcia się dwóch mięśni: nawrotnego obłego i zginacza łokciowego nadgarstka.

Łokieć golfisty

http://www.zdrowie.senior.pl/75,0,Lokiec-tenisisty-przyczyny-objawy-leczenie,15942.html

Przyczepy mięśni uszkadzane są najczęściej wskutek powtarzających się mikrourazów w wyniku częstych ruchów zginania nadgarstka wbrew oporowi. Do przyczyn można zaliczyć również słabe rozwinięcie mięśni zginających przedramię, nadmiar obciążeń ekscentreycznych czy wrodzoną nadmierną koślawość stawu łokciowego. Głównym objawem łokcia golfisty jest przede wszystkim bół zlokalizowany w przyśrodkowej okolicy stawu łokciowego, nasilający się podczas rzutów oraz nawracania przedramienia z oporem. Ból, w zależności od fazy rozwoju choroby, może być lekki i pojawiać się jedynie na początku aktywności fizycznej, lecz może być również aż tak dotkliwy, że konieczne jest przerwanie czynności. Łokieć golfisty przeważnie nie powoduję zmniejszenia zakresów ruchu.

Jednym z kluczowych czynników sprawnej rehabilitacji jest diagnostyka różnicowa, która wyklucza pokrewne schorzenia takie jak: uszkodzenie więzadła pobocznego łokciowego, zmiany zwyrodnieniowe stawu łokciowego czy zespół rowka nerwu łokciowego.

Wielu ludzi posiada płytki rowek nerwu łokciowego, który w trakcie zgięcia przedramienia powoduję jego zwichnięcie. U ludzi ćwiczących na siłowni często powoduje to bolesne przeskakiwanie.

Łokieć golfisty początkowo leczy się zachowawczo. Stosując się do znanej zasady PRICE, czyli Protection (zabezpieczenia), Rest (odpoczynek), Ice (lód), Compression (ucisk), Elevation (elewacja – uniesienie). Podczas ćwiczeń szczególną uwagę zwraca się na poprawę techniki gry, rozciąganie mięśni zginaczy i nawracaczy nadgarstka. Dodatkowo stosuję się masaż poprzeczny, ćwiczenie izometryczne oraz ćwiczenia z oporem. Powrót do sportu zależy od wielu czynników. Najważniejszym jednak jest by przy ćwiczeniach z oporem nie pojawiał się ból. W przypadku nieskuteczności leczenia zachowawczego konieczne jest leczenie chirurgiczne. W trakcie operacji zostają usunięte uszkodzone tkanki. Jedna z metod operacji zakłada ponowne odtworzenie przyczepu mięśni zginaczy poprzez ponowne przymocowanie przyczepu na nadkłykciu przyśrodkowym. Powrót do sportu po zabiegu stawu łokciowego trwa około 4 miesięcy.

Zdjęcie: http://www.dobra-rada.pl/jak-dobrac-kij-golfowy_2807