Otyłość we współczesnym świecie

Jacek Suchanowski Bez kategorii

otyłość

Problem otyłości we współczesnym społoczeństwie

Otyłość jest to stan patologicznego zwiększenia masy tkanki tłuszczowej, który w konsekwencji prowadzi do upośledzenia czynności organizmu, zwiększając ryzyko chorób i śmierci. Otyłość powiązana jest również z kumulacją lipidow w narządach takich jak wątroba, czy mięśnie. Jest to jedna z najpoważniejszych chorób niosących zagrożenia dla zdrowia ludzkości. 

Według WHO otyłości i nadwaga niesie za sobą relatywne ryzyko wielu chorób [Fig.1.], powodują 80% przypadkow cukrzycy typu 2, 35% przypadkow choroby niedokrwiennej serca i 55% przypadkow nadciśnienia. [Kłosiewicz-Latoszek L., 2010]
Dodatkowymi konsekwencjami choroby są: 

  • choroba zwyrodnieniowa stawow
  • choroby przewodu pokarmowego
  • zaburzenia funkcjonowania układu rozrodczego
  • zmiany skorne
  • powikłania urologiczno-nefrologiczne i psychosocjologiczne

 otyłość
 Fig.1. Relatywne ryzyko problemów zdrowotnych towarzyszących otyłości (WHO 2000)

Otyłośc oraz nadwaga jest problemem na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), w 1997 roku, uznała otyłość jako ogólnoświatową epidemią dotyczącą zarówno dorosłych jak i dzieci. Liczba ludzi otyłych gwałtownie wzrasta, co dziwi, ponieważ w ostatnich latach propaguje się wizerunek osoby aż do przesady szczupłej. WHO podaje również, że 2005 roku, wśród dorosłych, na świecie jest około 400 milionów ludzi otyłych oraz około 1,6 miliarda ludzi z nadwagą. [Przybylska D., 2012]

 

W Europie około 50% społeczeństwa ma nadwagę, a 30% jest otyłych. Krajem wiodącym jest Gracja gdzie nadwagę ma 51% mężczyzn i 37% kobiet, a 28% mężczyzn oraz 38 % kobiet kwalifikują się jako osoby otyłe. Krajami, w których nadwaga i otyłość dotyczy najmniejszej ilości ludzi są Francja, Szwecja, Dania oraz Norwegia. W tych krajach nadwaga dotyczy 35-41% mężczyzn i 20-24% kobiet, a 7-9% mężczyzn i 6-8% kobiet to osoby otyłe. Wysoką częstotliowośc występowania nadwagi i otyłości zaobserwowano również u dzieci z krajów europejskich. Wśród dziewczat w wieku od 4 do 6 lat odsetek mieści się pomiędzy 9, a  27%, a u chłopcow pomiędzy 8, a 24%. [Kłosiewicz-Latoszek L., 2010]