Uszkodzenie stożka rotatorów – Przyczyny i objawy

Jacek Suchanowski Obręcz barkowa

Uszkodzenie stożka rotatorów
Stożek rotatorów to grupa ścięgien łączących się ze sobą jednocześnie pokrywając przód, tył oraz górną powierzchnię stawu ramienno – łopatkowego. Ścięgna te są połączone z mięśniami mającymi swoje przyczepy na łopatce. Stożek rotatorów składa się z 4 mięśni: nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego, obłego mniejszego oraz podłopatkowego.

Typy uszkodzenia stożka rotatorów (wg Lefferta i Rowe’a):

 • przerwanie horyzontalne lub poprzeczne, które dotyczy przede wszystkim mięśnia nadgrzebieniowego, rzadziej podgrzebieniowego i podłopatkowego; przerwania podłużne o dług.  1-4 cm, które odsłania głowę kości ramiennej
 • przerwanie podłużne i poprzeczne z rozejściem się włókien oraz z powstaniem ubytków we włóknach
 • masywne przerwanie stożka rotatorów wraz z przykurczem mięśni oraz rozległym odsłonięciem głowy kości ramiennej.  Wszystkie mięśnie stożka rotatorów ulegają uszkodzeniu.

 

Przyczyny uszkodzenia:

Uszkodzenie stożka rotatorów dotyka zazwyczaj osób po 40 roku życia. Ich przyczyną w większości przypadków są sumujące się mikrourazy. Najczęściej proces chorobowy dotyczy ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego w okolicy jego przyczepu. Dodatkowo w bezpośredniej styczności ze stożkiem rotatorów położone jest ścięgno mięśnia dwugłowego ramienia, które również  często objęte jest procesem chorobowym U sportowców uszkodzenie stożka rotatorów pojawia się najczęściej podczas wielokrotnych rzutów lub wymachów kończyną górną. Głównie w dyscyplinach sportu takich jak: siatkówka, tenis, squash, badminton, baseball, pływanie, czy piłka ręczna. Uszkodzenia te spowodowane jest powtarzającym się rozciąganiem stożka podczas ostatniej fazy wymachu lub rzutu. W tym wypadku rozerwanie spowodowane jest zaburzeniem stabilności stawu.

Objawy:

Uszkodzenia stożka rotatorów można podzielić na uszkodzenia powolne oraz uszkodzenia nagłe. W uszkodzeniach powolnych dolegliwości bólowe występują głównie w nocy, mięśnie odpowiadające za odwodzenie kończyny zostają osłabione, oraz zakresy ruchomości ulegają zmniejszeniu. W uszkodzeniach nagłych ból jest ostrzejszy niż w uszkodzeniach powolnych oraz siła odwodzenia jest wyrażnie słabsza. W niektórych przypadkach dochodzi do całkowitej utraty odwodzenia ramienia bądź odwodzenia osiąga jedynie 90º, przy czym ucisk na ramię powoduje jego opadnięcie.

Do głównych objawów uszkodzenia stożka rotatorów należą:

 • obrzęk stawu
 • kłujący ból w czasie nagłego odwiedzenia lub zgięcia
 • ból w czasie snu na boku
 • tkliwość wyrostka barkowego
 • ograniczenie ruchów obrotowych ramienia.oraz jego odwiedzenia (odwodzenie jest wykonalne po biernym uniesieniu ramienia do kąta 30- 60º )
 • ból w okolicach guzka większego kości ramiennej oraz ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia
 • kłujący ból w czasie nagłego odwiedzenia lub zgięcia
 • ograniczenie ruchów obrotowych ramienia.
 • asymetria barku wskutek zaników mięśnia nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego i naramiennego