Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego – diagnostyka

Jacek Suchanowski Staw kolanowy

uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego

Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego

Diagnostyka

Za uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego przemawia przede wszystkim duży obrzęk pojawiający się po upływie 4-12h od incydentu. Ponadto urazowi towarzyszy charakterystyczny trzask słyszalny w trakcie nabawienia się urazu, silny ból oraz niestabilność kolana podczas próby powrotu do aktywności sportowej. [Mcmahon P.J.,2009]

Badanie

W badaniu, po przeprowadzeniu wywiadu, dla oceny uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego  oraz pozostałych struktur anatomicznych wykonywane są oględziny oraz testy diagnostyczne.

 

Podczas oględzin szczególną uwagę poświęca się obrysom stawu, obrzękowi  oraz obserwacji  wypełnienia zachyłka nadrzepkowego. Ponadto zwraca się uwagę na zaniki mięśniowe, krwawe wybroczyny oraz chód pacjenta.

 

Dla oceny przedniego przemieszczenia kości piszczelowej względem kości udowej wykonuję się test Lachmana oraz test szuflady przedniej. Pozwalają one określić stabilność przednią stawu kolanowego.

 

uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego

Fig.13. Test Lachmana oraz test szuflady przedniej

[http://www.aafp.org/afp/20000415/2391.html]

Testem Lachmana oceniamy stopień przedniej niestabilności kolana. Test wykonywany jest w leżeniu tyłem przy zgiętym stawie kolanowym pod kątem około 30 stopni. Jedna ręka stabilizuje kość udową, druga zaś stara się przemieścić kość piszczelową w kierunku przednim. Wynik badania porównuje się z rezultatem uzyskanym przez zdrową nogę, po czym ustalany jest stopień niestabilności.

 

Występują trzy stopnie niestabilności przedniej stawu kolanowego, mianowicie: [Mcmahon P.J.,2009]

  • Niestabilność I stopnia (1-5mm w porównaniu ze zdrową nogą)
  • Niestabilność II stopnia (6-10mm w porównaniu ze zdrową nogą)
  • Niestabilność III stopnia (powyżej 10mm w porównaniu ze zdrową nogą)

 

Test szuflady przedniej wykonywany jest w leżeniu tyłem przy zgiętym stawie kolanowym pod kątem 90 stopni. Obie ręce obejmują nasadę kości piszczelowej starając się pociągnąć ją ku przodowi

 

Dla oceny niestabilności rotacyjnej stawu kolanowego wykonuję sie test pivot shift

 uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego

Fig.14. Test pivot shift

[http://www.hkma.org/english/cme/onlinecme/cme200907main.htm]

 

Test pivot shift wykonywany jest w leżeniu tyłem. Jedna ręka koślawi staw kolanowy i wywiera nacisk osiowy na kończynę, druga zaś rotuje wewnętrznie goleń. [Fig.14.] Czynności te wykonywane są podczas naprzemiennych ruchów zgięcia i wyprostu. Rezultat testu jest pozytywny gdy przy zgiętym stawie kolanowym pod kątem 30 stopni wystepuje nastawienie podwichnięcia stawu

Wskazane jest również wykonanie rezonansu magnetycznego (MRI) oraz zdjęć rentgenowskich (RTG)